6. 1. 2011

Kdo jsme
Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě.
Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.Skauti a skautky se vždy nasazují pro dobro své vlasti a zároveň utužují bratrství se skauty z celého světa a jsou otevření všem lidem dobré vůle.Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vážně tři základní principy:
– odpovědnost vůči sobě
– odpovědnost vůči druhým
– odpovědnost vůči hodnotám, které nás přesahují (nejvyšší Pravda a Láska, případně Bůh)Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:
– hrát fér
– spolupracovat s ostatními
– být ohleduplný k okolnímu prostředí
– mít vztah k příroděJunák – český skaut, z.s. sdružuje přes 50 tisíc dětí a mladých lidí a je tedy největší výchovnou organizací v České republice.
Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací WOSMWAGGGS.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *